— І на­о­ста­нок, який при­бу­ток мо­жна отри­ма­ти, за­сто­со­ву­ю­чи пре­па­ра­ти агро­фір­ми «Гер­мес»?

— Дя­кую за ці­ка­ву роз­мо­ву!

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Ви­хо­дя­чи із на­ших до­слі­джень, за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня до­зи мі­не­раль­но­го до­бри­ва при за­сто­су­ван­ні Гу­мі­сол-плюс у по­за­ко­ре­не­ве піджив­ле­н­ня, мо­жна отри­ма­ти чи­стий при­бу­ток: ози­мої пше­ни­ці — 814 грн./га, ку­ку­ру­дзи на зер­но — 3241 грн./га, со­ня­шник — 2291 грн./га. Ми з ціл­ко­ви­тою впев­не­ні­стю ре­ко­мен­ду­є­мо до­бри­ва Гу­мі­сол агро­фір­ми «Гер­мес» усім агра­рі­ям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.