— До­слі­ди про­во­ди­ли в умо­вах ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства на еро­до­ва­них ґрун­тах Сте­пу. Який при­ріст уро­жай­но­сті отри­ма­ли?

Та­бли­ця 1. Вплив до­брив Гу­мі­сол-плюс на вро­жай­ність сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур 2016–2017 рр.

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

У до­слі­дах на­ми до­ве­де­но мо­жли­вість отри­ма­н­ня при­ро­сту вро­жаю основ­них с.-г. куль­тур до

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.