Знай сво­го су­про­тив­ни­ка

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

З пер­ши­ми те­пли­ми ве­сня­ни­ми дня­ми від­но­ви­ться ве­ге­та­ція ози­мих куль­тур, ля­же в зем­лю на­сі­н­ня ярих. А по­ряд із ни­ми роз­по­чне­ться жит­тє­ді­яль­ність не­злі­чен­них ор­га­ні­змів, які кон­ку­ру­ва- ти­муть із куль­тур­ни­ми ро­сли­на­ми, а по­де­ку­ди й жи­ви­ти­му­ться ни­ми. Що го­спо­дар­ство вре­шті одер­жить у ви­на­го­ро­ду за пра­цю, за­ле­жить від знань, до­сві­ду й ста­рань агро­но­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.