Agricom Group

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Agricom Group обро­бляє 40 тис. ге­кта­рів сіль­го­спу­гідь, що по­ді­ля­ю­ться на три кла­сте­ри: Бі­ло­ку­ра­кин­ський (Лу­ган­ська обл.), Рів­нен­ський і Чер­ні­гів­ський. По­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­на ста­нов­лять 63 тис. тонн. Ко­мер­цій­ний де­пар­та­мент ре­а­лі­зує зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри, ви­ро­ще­ні на по­лях ком­па­нії. За­вод Avena ви­пу­скає про­ду­кти, ви­ро­бле­ні із зер­но­вих куль­тур, а Тор­го­вий дім «До­бро­дія Фудз» про­дає їх.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.