Агро­віт

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Під­при­єм­ство ство­ре­но 2006 ро­ку на Чер­ка­щи­ні. Обро­бляє 6 тис. ге­кта­рів ріл­лі в Мо­на­сти­ри­щен­сько­му, Хри­сти­нів­сько­му й Уман­сько­му ра­йо­нах обла­сті, на яких ви­ро­щує ози­му пше­ни­цю, ячмінь, ку­ку­ру­дзу, рі­пак, со­ня­шник, сою. Крім ро­слин­ни­цтва має роз­ви­ну­ту тва­рин­ни­цьку ба­зу — фер­му ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би м’ясно­го на­пря­му на 1000 го­лів і дві мо­ло­чно­то­вар­них фер­ми на 700 і 400 го­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.