Агро­е­та­лон

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Агро-ета­лон» пра­цює на зем­лях Тив­рів­сько­го ра­йо­ну Він­ни­цької обла­сті. Обро­бля­ють 3500 га сіль­го­спу­гідь.

Під пло­до­ви­ми са­да­ми — 520 га. Ви­ро­щу­ють яблу­ню (480 га), гру­шу, че­ре­шню та сли­ву (50, 20 та 10 га від­по­від­но). Са­ди яблу­ні й гру­ші обла­дна­но кра­пель­ним зро­ше­н­ням. Для збе­рі­га­н­ня яблук по­бу­до­ва­но хо­ло­диль­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.