Агро­ком­плекс «Він­нич­чи­на»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Агро­ком­плекс «Він­нич­чи­на» ство­ре­но 2011 ро­ку. Го­спо­дар­ство спе­ці­а­лі­зу­є­ться на са­дів­ни­цтві — ви­ро­щу­ван­ні яблук. Угі­д­дя за­галь­ною пло­щею 180 га роз­та­шо­ва­но в Бар­сько­му ра­йо­ні Він­ни­цької обла­сті. На під­при­єм­стві є 60 га но­ві­тньо­го ін­тен­сив­но­го са­ду яблу­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.