Агро­трейд

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Гру­па «Агро­трейд» — це вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ний холдинг за­вер­ше­но­го агро­про­ми­сло­во­го ци­клу. До скла­ду гру­пи вхо­дять 17 сіль­госп­під­при­ємств, 11 еле­ва­то­рів і хлі­бо­при­ймаль­них під­при­ємств. Ком­па­нія обро­бляє 70 тис. ге­кта­рів сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь у Чер­ні­гів­ській, Сум­ській, Пол­тав­ській і Хар­ків­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.