Агро­прод­сер­віс

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

В акти­ві ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс» на­лі­чу­є­ться 22 під­при­єм­ства. Ком­па­нія обро­бляє по­над 40 тис. ге­кта­рів зем­лі, має три еле­ва­тор­них ком­пле­кси за­галь­ною по­ту­жні­стю 200 тис. тонн збе­рі­га­н­ня, ком­бі­кор­мо­вий, со­є­вий і на­сін­нє­вий за­во­ди. «Агро­прод­сер­віс» є на­сі­не­літ­го­спом із ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня зер­но­вих куль­тур. Під­при­єм­ство вхо­дить у ТОП-5 най­біль­ших ви­ро­бни­ків сви­ни­ни в Україні. Утри­му­ють та­кож мо­ло­чно-тва­рин­ни­цькі фер­ми та пта­хо­ком­пле­кси.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.