Агро­пар­тнер-1

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ДСП «Агро­пар­тнер» ство­ре­но 2001 ро­ку, 2012 ро­ку під­при­єм­ство пе­ре­йме­но­ва­но на ТОВ «Агро­пар­тнер-1». За­галь­ний банк зем­лі — 12 тис. ге­кта­рів. На­пря­ми ді­яль­но­сті: ро­слин­ни­цтво, цукро­ве ви­ро­бни­цтво, тва­рин­ни­цтво, са­дів­ни­цтво, в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві — ово­чів­ни­цтво. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті — у Кра­си­лів­сько­му ра­йо­ні на Хмель­нич­чи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.