Агро­фір­ма «Мир»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ПОСП «Агро­фір­ма «Мир», що в Хер­сон­ській обла­сті, за­сно­ва­на 1987 ро­ку. Має в обро­бі­тку 8300 га зе­мель, із яких 3600 га — на зро­шен­ні. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих, олій­них, те­хні­чних куль­тур. Має роз­ви­не­ну ви­ро­бни­чу ін­фра­стру­кту­ру: вла­сні пе­кар­ню, олій­ни­цю та млин, за­вод за­лі­зо­бе­тон­них ви­ро­бів. Є спон­со­ром ФК «Мир».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.