Агро­фір­ма При­ві­л­ля

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ПСП «Агро­фір­ма При­ві­л­ля» роз­по­ча­ло від­лік сво­го ви­ро­бни­чо­го шля­ху з кві­тня 2003 ро­ку. Під­при­єм­ство бу­ло ство­ре­но на ба­зі ко­ли­шньо­го ра­дго­спу се­ла При­ві­л­ля. Роз­та­шо­ва­не в Тро­ї­цько­му ра­йо­ні на пів­но­чі Лу­ган­ської обла­сті, вва­жа­є­ться най­більш про­гре­сив­ним у ре­гіо­ні. Основ­ні на­пря­ми ви­ро­бни­цтва — ро­слин­ни­цтво й тва­рин­ни­цтво. Пло­ща ріл­лі в обро­бі­тку ста­но­вить 9800 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.