Ко­ло­рит Агро

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Ко­ло­рит Агро», що вхо­дить до гру­пи ком­па­ній «Агро­про­спе­ріс», упев­не­но утри­мує лідерські по­зи­ції се­ред агро­під­при­ємств По­ді­л­ля. Одним із пер­ших в Україні во­но сфор­му­ва­ло парк су­ча­сної те­хні­ки й рік у рік йо­го вдо­ско­на­лює, а ста­біль­на агро­те­хно­ло­гія ста­ла за­по­ру­кою ви­со­ких при­бу­тків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.