Ко­гор­та

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Агро­фір­ма «Ко­гор­та» є одним із най­біль­ших ви­ро­бни­ків са­ла­тів в Україні. В обро­бі­тку — 400 га зем­лі в Бо­ри­спіль­сько­му ра­йо­ні Ки­їв­ської обла­сті. Основ­ні ви­ди ді­яль­но­сті: те­пли­чне та са­ла­тне ви­ро­бни­цтво.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.