Ки­щен­ці

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Ки­щен­ці» — одне з най­кра­щих під­при­ємств Цен­траль­но­го ре­гіо­ну, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, ово­чів, на мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві та сви­нар­стві. За­сно­ва­не 2001 ро­ку. Має в обро­бі­тку 15 тис. ге­кта­рів ріл­лі на те­ри­то­рії Мань­ків­сько­го та Жа­шків­сько­го ра­йо­нів Чер­ка­ської обла­сті. По­ту­жно­сті для до­роб­ки й збе­рі­га­н­ня ро­слин­ни­цької про­ду­кції — еле­ва­тор­ний ком­плекс на 10 тис. тонн та під­ло­го­ві скла­ди на 100 тис. тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.