Істок

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

СФГ «Істок» бу­ло за­сно­ва­но у 1992 ро­ці в се­лі Го­ло­ву­рів Бо­ри­спіль­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Під­при­єм­ство ви­ро­щує зер­но­ві за си­сте­мою ноу-тілл. В обро­бі­тку ма­ють 720 га зем­лі, на яких ви­ро­щу­ють ози­му пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих сор­тів, сою, ячмінь

(із під­сі­вом лю­цер­ни) та рі­пак. Є вла­сний олій­ний цех і два зер­но­вих скла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.