Ім­пак

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ПП «Ім­пак» має два ви­ро­бни­чих май­дан­чи­ки: най­біль­ший пло­щею 4000 га — в Ан­дру­шів­сько­му та 2000 га — в Ов­ру­цько­му ра­йо­нах Жи­то­мир­ської обла­сті. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві ово­че­вої про­ду­кції та на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу (кар­то­плі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.