Зла­го­да

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Агро­фір­ма «Зла­го­да» — ві­до­ме в За­по­різь­кій обла­сті при­ва­тно-орен­дне під­при­єм­ство, за­сно­ва­не на ба­зі двох ко­ли­шніх кол­го­спів Ва­си­лів­сько­го ра­йо­ну. Пра­цює з 2000 ро­ку. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, ви­ро­щу­ю­чи рі­пак, го­рох, пше­ни­цю, со­ня­шник, ку­ку­ру­дзу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.