Жи­ва ни­ва

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Жи­ва ни­ва» за­сно­ва­но 2002 ро­ку. Сьо­го­дні обро­бляє 4000 га сіль­го­спу­гідь, на яких ви­ро­щує ор­га­ні­чну сою, ози­му пше­ни­цю, спель­ту, ку­ку­ру­дзу, гре­чку й гар­бу­зи. Під­при­єм­ство є одним із най­біль­ших ор­га­ні­чних го­спо­дарств Укра­ї­ни, де за­сто­со­ву­ють ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­но в Ан­дру­шів­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.