ДП «ДГ Ба­хмут­ської ДСР ІС НААН»

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Дер­жав­не під­при­єм­ство «ДГ Ба­хмут­ської ДСР ІС НААН» роз­та­шо­ва­не в одно­ймен­но­му ра­йо­ні До­не­цької обла­сті й спе­ці­а­лі­зу­є­ться на про­ми­сло­во­му пло­до­во­му роз­са­дни­цтві. Пла­но­ва по­ту­жність ви­ро­бни­цтва — 800 тис. са­джан­ців/рік. Діє спе­ці­а­лі­зо­ва­ний хо­ло­диль­ник для їх збе­рі­га­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.