До­о­обра фер­ма

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Тор­гі­вель­на мар­ка «До­о­обра фер­ма» — сі­мей­на ко­зи­на фер­ма з вла­сною си­ро­вар­нею за­сно­ва­на 15 ро­ків то­му в се­лі Ів­ки на Ки­їв щи­ні. Го­спо­да­рі ма­ють 70 га вла­сної зем­лі, що під па­со­ви­ща­ми, та 350 го­лів дій­но­го ста­да. На сво­їй си­ро­вар­ні ви­ро­бля­ють уні­каль­ну для Укра­ї­ни про­ду­кцію, якість якої під­твер­джу­є­ться сер­ти­фі­ка­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.