Во­ло­ди­мир-во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ПРАТ «Во­ло­ди­мир-во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» вхо­дить до трьох най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни в Україні, якій на­ле­жить близь­ко 5% рин­ку. Ком­па­нія має вла­сний за­бій­ний цех по­ту­жні­стю 6 тис. го­лів на го­ди­ну і ком­бі­кор­мо­вий за­вод. Одно­ра­зо­ва по­сад­ка пти­ці — 4,6 млн го­лів. Що­дня ком­па­нія ви­ро­бляє близь­ко 200 т м’яса пти­ці в жи­вій ва­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.