Ме­лі­то­поль­ська че­ре­шня

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ГК «Ме­лі­то­поль­ська че­ре­шня» обро­бляє близь­ко 13 тис. га сіль­го­спу­гідь у За­по­різь­кій, Хер­сон­ській і Хар­ків­ській обла­стях. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві й, зокре­ма, са­дів­ни­цтві. Пло­до­ві са­ди роз­та­шо­ва­но у За­по­різь­кій обла­сті, їх пло­ща 480 га (ін­тен­сив­на яблу­ня — 45 га, че­ре­шня — 78, су­ни­ці — 38 га). Пло­до­ву про­ду­кцію ре­а­лі­зу­ють під тор­го­вою мар­кою «Ме­лі­то­поль­ська че­ре­шня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.