Но­ва Мрія

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ФГ «Но­ва Мрія» роз­та­шо­ва­не у Яво­рів­сько­му ра­йо­ні Львів­ської обла­сті, за­йма­є­ться са­дів­ни­цтвом. Пло­ща — 15 га, близь­ко 12 га — яблу­ня, ре­шта під са­да­ми ви­шні, че­ре­шні, сли­ви та пер­си­ка. Ва­ло­вий уро­жай яблук у го­спо­дар­стві ся­гає 900 т, їх збе­рі­га­ють у су­ча­сних хо­ло­диль­них схо­ви­щах на 950 т. Те­хні­чну си­ро­ви­ну яблук пе­ре­ро­бля­ють на сік і су­ше­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.