Ово­че­вий ком­бі­нат Ста­ни­шів­ка

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «Ово­че­вий ком­бі­нат Ста­ни­шів­ка» за­ре­є­стро­ва­не 2003 ро­ку на ба­зі ко­ли­шніх кол­го­спних те­плиць в одно­ймен­но­му се­лі під Жи­то­ми­ром. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні огір­ків і по­мі­до­рів у ком­пле­ксі скля­них те­плиць на пло­щі 6 га. Що­рі­чно під­при­єм­ство ви­ро­щує 45 кг сві­жих ово­чів із ква­дра­тно­го ме­тра, а це по­над 2,8 тис. тонн про­ду­кції, яку екс­пор­тує в Поль­щу та кра­ї­ни Бал­тії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.