Пан Бі­лан

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ФГ «Пан Бі­лан» за­сно­ва­но 2006 ро­ку. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зе­лен­них куль­тур — са­ла­ту, пе­тру­шки, кро­пу, ци­бу­лі на пе­ро та роз­са­ди па­сльо­но­вих, ка­пу­стя­них, ба­штан­них куль­тур. За­галь­ний банк зем­лі — 100 га. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­но в Бі­ля­їв­сько­му ра­йо­ні Оде­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.