Са­ди Укра­ї­ни

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

Агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» — це до­свід­че­ний і ві­до­мий ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. ТОВ агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» ство­ре­на 1993 ро­ку. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­но в Ке­ги­чів­сько­му ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті. Пло­ща сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь ста­но­вить 3300 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.