С-РОСТОК

The Ukrainian Farmer - - ЕКСПЕРТНА РАДА ПРОЕКТУ «АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ» -

ТОВ «С-росток» за­сно­ва­но 2007 ро­ку. Го­лов­не під­при­єм­ство роз­та­шо­ва­но в се­лі Іва­нів­ка Ми­ко­ла­їв­сько­го ра­йо­ну Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті, фі­лі­ал — у Хер­сон­ській. За­галь­ний банк зем­лі близь­ко 6000 га, під ово­че­ви­ми куль­ту­ра­ми — по­над 600 га. Ком­па­нія спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні ово­чів (основ­ний на­прям), зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.