Бо­рис Ба­трин­чук, го­ло­ва ПСП Агро­фір­ма «Чай­чи­не­цька»:

The Ukrainian Farmer - - Технології -

«Спів­пра­цю з ком­па­ні­єю «Агросем» по­ча­ли кіль­ка ро­ків то­му, а то­рік при­дба­ли в них тра­ктор John Deere 6195 М. Цьо­го ро­ку при­дбав сі­вал­ку для про­са­пних куль­тур, і подаль­ше онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку пов’язу­є­мо тіль­ки з John Deere. Ми за­до­во­ле­ні які­стю те­хні­ки, та ще біль­ше нас ула­што­вує рі­вень сер­ві­су. Ви­дно, що ком­па­нія при­ді­ляє цьо­му чи­ма­лу ува­гу й, крім то­го, на­ма­га­є­ться зро­би­ти на­шу не­лег­ку пра­цю ефе­ктив­ні­шою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.