Обме­же­н­ня на по­льо­ти дро­нів осла­бле­но

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Дер­жа­віа­слу­жба пе­ре­гля­ну­ла обме­же­н­ня на по­льо­ти ди­стан­цій­но пі­ло­то­ва­них по­ві­тря­них су­ден без по­пе­ре­дньо­го узго­дже­н­ня. Основ­ні змі­ни в пра­ви­лах ви­ко­ри­ста­н­ня БПЛА в по­ві­тря­но­му про­сто­рі Укра­ї­ни тор­кну­ли­ся ма­кси­маль­ної ва­ги дро­на, при­зна­че­но­го для віль­но­го пі­ло­ту­ва­н­ня: гра­ни­чна ва­га вста­нов­ле­на в ме­жах до 20 кг (у по­пе­ре­дній вер­сії пра­вил — до 2 кг). У но­вій вер­сії до­зво­ле­но по­льо­ти на ви­со­ті 120 м у кон­тро­льо­ва­но­му

по­ві­тря­но­му про­сто­рі і 50 м — у по­ві­тря­но­му про­сто­рі вій­сько­вих і спе­ці­аль­них зо­нах. У по­пе­ре­дній вер­сії — до 50 м у віль­но­му про­сто­рі і пов­на за­бо­ро­на по­льо­тів у спец­зо­нах. Ра­ні­ше обме­же­на в 500 м від пі­ло­та ма­кси­маль­на даль­ність по­льо­ту змі­не­на на по­льо­ти в ме­жах пря­мої ви­ди­мо­сті (VLOS). Во­дно­час усе ще за­бо­ро­не­но по­льо­ти дро­нів без по­пе­ре­дньо­го узго­дже­н­ня над ску­пче­н­ня­ми лю­дей на віль­но­му про­сто­рі та над мі­сця­ми щіль­ної за­бу­до­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.