На крок по­пе­ре­ду по­го­ди

The Ukrainian Farmer - - Тема номера -

Ві­дно­сні оди­ни­ці

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Рис. 1. Гі­дро­тер­мі­чні умо­ви ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду

Рис. 2. Тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту дру­гої де­ка­ди черв­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.