«Аграр­ний фонд» роз­по­чав ре­а­лі­за­цію мін­до­брив

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

«Аграр­ний фонд» роз­по­чав осін­ню кам­па­нію з ре­а­лі­за­ції мі­не­раль­них до­брив ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Те­пер їх мо­жна не ли­ше при­дба­ти, а й обмі­ня­ти на сіль­госп­про­ду­кцію: про­до­воль­чу пше­ни­цю, на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, сою, ку­ку­ру­дзу. В асор­ти­мен­ті «Аграр­но­го фон­ду» є амі­а­чна се­лі­тра, кар­ба­мі­дно-амі­а­чна су­міш, кар­ба­мід, ва­пня­ко­во-амі­а­чна се­лі­тра, суль­фат амо­нію та ді­а­мо­фо­ска.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.