«ВБИВСТВО У «СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Ман­дрів­ка на одно­му з най­роз­кі­шні­ших по­тя­гів Єв­ро­пи ра­птом пе­ре­тво­рю­є­ться на одну з най­більш стиль­них і за­хо­плю­ю­чих за­га­док в істо­рії. Екра­ні­за­ція ро­ма­ну ав­то­ра ба­га­тьох бес­тсе­ле­рів Ага­ти Крі­сті «Вбивство у «Східному Експресі» роз­по­від­ає істо­рію три­над­ця­ти па­са­жи­рів по­тя­гу, ко­жен з яких зна­хо­ди­ться під пі­до­зрою. І ли­ше де­те­ктив має яко­мо­га швид­ше роз­га­да­ти го­ло­во­лом­ку, перш ніж зло­чи­нець зав­дасть но­во­го уда­ру. У ро­лях: Кен­нет Бра­на, Джу­ді Денч, Пе­не­ло­па Крус, Дей­зі Рі­длі, Джон­ні Депп, Мі­шель Пфайф­фер, Джош Ґад, Уіл­лем Де­фо, Лю­сі Бойн­тон У кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни з 9 ли­сто­па­да 2017 ро­ку!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.