Де­те­ктив­ний три­лер «Дів­чи­на у па­ву­тин­ні»

Ukraine Business Review - - Культура та мистецтво -

Ори­гі­наль­на на­зва: THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB

Старт в Укра­ї­ні: 08.11.2018

Дів­чи­на з та­ту­ю­ва­н­ням дра­ко­на ха­кер­ка Ліс­бет Са­лан­дер про­дов­жує роз­слі­ду­ва­н­ня. Ра­пто­ва смерть ви­да­тно­го на­у­ков­ця ви­во­дить Ліс­бет на слід її най­не­без­пе­чні­шо­го во­ро­га, який, мов па­вук, сплів для неї пас­тку… Ра­зом з на­пар­ни­ком де­те­кти­вом Блум­кві­стом дів­чи­на опи­ня­є­ться в епі­цен­трі гло­баль­ної змо­ви кі­бер­зло­чин­ців і ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків.

Сту­дія: Sony. Ре­жи­сер: ФЕДЕ АЛЬВАРЕС («Не ди­хай»). У ро­лях: КЛЕР ФОЙ (се­рі­ал «Ко­ро­на»), СИЛЬВІЯ ХУКС («Той, хто бі­жить по ле­зу 2049»), КІТ СТЕНФІЛД («Пас­тка»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.