Мір­ча ЛУ­ЧЕ­СКУ, тре­нер «Ша­хта­ря»:

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

— Для нас бу­ло ва­жли­во за­би­ти. На жаль, у пер­шо­му тай­мі цьо­го не зро­би­ли. При­ро­дно, час ми­нав, і си­ли, на­пев­но, за­ли­ша­ли за­по­ріж­ців. То­ді на пер­ший план ви­йшли те­хні­ка і швид­кість на­ших фут­бо­лі­стів. Хо­чу по­дя­ку­ва­ти всім, хто в та­ких скла­дних по­го­дних умо­вах по­пра­цю­вав і при­вів по­ле в гар­ний стан. Ба­жаю на­шо­му су­пер­ни­ку успі­хів у подаль­ших ма­тчах. Ви­дно, що по­тен­ці­ал у ко­ман­ди ве­ли­кий. Цей ко­ле­ктив ні­чим не слаб­ший се­ре­дня­ків укра­їн­сько­го чем­піо­на­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.