Ро­ман САН­ЖАР, тре­нер «Олім­пі­ка»:

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

— Чи пла­ну­вав ви­пу­ска­ти пре­зи­ден­та? Він го­ту­вав­ся до гри. У дру­го­му тай­мі пе­ре­одя­гнув­ся і си­дів з на­ми на лав­ці, але я ди­вив­ся по грі. У цьо­му ма­тчі не хо­ті­ло­ся щось мі­ня­ти. Пі­сля того, як ми по­ве­ли в ра­хун­ку, бу­ло зро­зумі­ло, що «Чор­но­мо­рець» бу­де актив­ні­ше йти впе­ред, а для обо­рон­них дій я во­лів йо­го не ви­пу­ска­ти. Пі­сля дру­го­го за­би­то­го м’яча ми про­дов­жу­ва­ли на­гні­та­ти і на­ма­га­ли­ся роз­ви­ну­ти свій успіх. Пі­сля того, як ви­йшли впе­ред, «сі­да­ти» бу­ло не­до­ціль­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.