ХОР­ВАТ, СЛОВЕНЕЦЬ, СЛО­ВАК…

ЛУ­КА МОДРИЧ, САМІР ХАНДАНОВИЧ І ЯН КО­ЗАК — НАЙ­КРА­ЩІ, ЗА ОПИ­ТУ­ВА­Н­НЯМ «УФ», У СХІ­ДНІЙ ТА ЦЕН­ТРАЛЬ­НІЙ ЄВ­РО­ПІ 2014 РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Баняс В. («УФ»): 1. Ср­на, 2. Модрич, 3. Гам­шик, 4. Яр­мо­лен­ко, 5. Дже­ко, 6. Ле­ван­дов­скі Блаж­ко Є. (football.ua): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Модрич, 3. Дже­ко, 4. Гам­шик, 5. Ср­на, 6. Яр­мо­лен­ко Бобир В. («УФ»): 1. Модрич, 2. Гам­шик, 3. Ле­ван­дов­скі, 4. Дже­ко, 5. Ср­на, 6. Яр­мо­лен­ко Бу­га Б. («Фут­боль­ный клуб»): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Модрич, 3. Дже­ко, 4. Гам­шик, 5. Ср­на, 6. Яр­мо­лен­ко Бу­зник А. (екс­перт): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Ср­на, 4. Яр­мо­лен­ко, 5. Дже­ко, 6. Гам­шик Ва­лер­ко А.(football.ua): 1.Ле­ван­дов­скі,2.Модрич, 3. Гам­шик, 4. Ср­на, 5. Яр­мо­лен­ко, 6. Дже­ко Ва­цко В. (ТК «Футбол»): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Яр­мо­лен­ко, 4. Дже­ко, 5. Ср­на, 6. Гам­шик Глу­хень­кий В. (XSPORT): 1. Модрич, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Гам­шик, 4. Ле­ван­дов­скі, 5. Ср­на, 6. Дже­ко Дов­гань К. (ua-football.com): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Гам­шик, 4. Ср­на, 5. Дже­ко, 6. Яр­мо­лен­ко Зу­ба­рук О. («Екс­прес»): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Модрич, 3. Гам­шик, 4. Дже­ко, 5. Ср­на, 6. Яр­мо­лен­ко Іва­нов О. (football.ua): 1. Модрич, 2. Дже­ко, 3. Ле­ван­дов­скі, 4. Гам­шик, 5. Яр­мо­лен­ко, 6. Ср­на Ка­чу­рів­ський М. («Екс­прес»): 1. Модрич, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Дже­ко, 4. Гам­шик, 5. Ле­ван­дов­скі, 6. Ср­на Кор­ні­єн­ко Г. (football.ua): 1. Модрич, 2. Дже­ко, 3. Ср­на, 4. Гам­шик, 5. Ле­ван­дов­скі, 6. Яр­мо­лен­ко Кривенко І. (агент ФІФА): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Гам­шик, 4. Яр­мо­лен­ко, 5. Дже­ко, 6. Ср­на Ма­ли­нов­ський А. (ТК «Футбол»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ср­на, 3. Модрич, 4. Гам­шик, 5. Ле­ван­дов­скі, 6. Дже­ко На­гор­няк С. (тре­нер на­па­дни­ків «Дні­пра»): 1. Модрич, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ле­ван­дов­скі, 4. Дже­ко, 5. Ср­на, 6. Гам­шик Оба­раз В. (football.ua): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Ср­на, 4. Дже­ко, 5. Гам­шик, 6. Яр­мо­лен­ко При­гор­ни­цький В. («Футбол»): 1. Ср­на, 2. Дже­ко, 3. Гам­шик, 4. Яр­мо­лен­ко, 5. Ле­ван­дов­скі, 6. Модрич Си­даш Є. («Ди­на­мо­ма­нія»): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Модрич, 3. Гам­шик, 4. Дже­ко, 5. Яр­мо­лен­ко, 6. Ср­на Талимончик С. («УФ»): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Дже­ко, 4. Ср­на, 5. Модрич, 6. Гам­шик Та­ли­нов­ський Б. («Футбол»): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Модрич, 3. Ср­на, 4. Гам­шик, 5. Дже­ко, 6. Яр­мо­лен­ко Фран­ков А. («Футбол»): 1. Ле­ван­дов­скі, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ср­на, 4. Модрич, 5. Гам­шик, 6. Дже­ко Ша­по­ва­лов М. (sport.ua): 1. Модрич, 2. Дже­ко, 3. Ле­ван­дов­скі, 4. Гам­шик, 5. Яр­мо­лен­ко, 6. Ср­на Ша­хов А. («Футбол»): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Гам­шик, 4. Яр­мо­лен­ко, 5. Дже­ко, 6. Ср­на Шев­чен­ко Ю. (football.ua): 1. Модрич, 2. Ле­ван­дов­скі, 3. Гам­шик, 4. Яр­мо­лен­ко, 5. Дже­ко, 6. Ср­на

НАЙ­КРА­ЩІ ФУТ­БО­ЛІ­СТИ ЦЕН­ТРАЛЬ­НОЇ ТА СХІ­ДНОЇ ЄВРОПИ-2014

1. Л. Модрич (Хор­ва­тія; «Ре­ал» (Ісп) — 129 очок (14 пер­ших місць + 7 дру­гих + 1 тре­тє + 1 че­твер­те + 1 п’яте + 1 шо­сте) 2. Р. Ле­ван­дов­скі (Поль­ща; «Бо­рус­сія» Д (Н) + «Баварія» (Н) — 111 (8+7+4+1+4+1) 3. М. Гам­шик (Сло­вач­чи­на; «На­по­лі» (Іт) — 77 (0+1+10+8+2+4) 4. Е. Дже­ко (Бо­снія та Гер­це­го­ви­на; «Ман­че­стер Сі­ті» (Ан) — 72 (0+4+4+6+7+4) 5. А. Яр­мо­лен­ко (Укра­ї­на; «Ди­на­мо» К) — 69 (1+5+1+6+4+8) 6. Д. Ср­на (Хор­ва­тія; (2+1+5+3+7+7)

«Ша­хтар») —

67

НАЙ­КРА­ЩИЙ ГОЛКІПЕР ЦЕН­ТРАЛЬ­НОЇ ТА СХІ­ДНОЇ ЄВРОПИ-2014

С. Ханданович (Сло­ве­нія; «Ін­тер» (Іт)

НАЙ­КРА­ЩИЙ ТРЕ­НЕР ЦЕН­ТРАЛЬ­НОЇ ТА СХІ­ДНОЇ ЄВРОПИ-2014

Я. Ко­зак (Сло­вач­чи­на; зб. Сло­вач­чи­ни)

Самір ХАНДАНОВИЧ.

Лу­ка МОДРИЧ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.