П’ЯТЬ ГЕ­РО­ЇВ 2014-го

НА­СТУ­ПНО­ГО НОМЕРА «УФ» ОПРИЛЮДНИТЬ ПІДСУМКИ ЧЕР­ГО­ВО­ГО ПЛЕБІСЦИТУ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка -

До за­кін­че­н­ня ро­ку за­ли­ши­ло­ся яки­хось два ти­жні. В Укра­ї­ні фут­боль­ний рік уже за­вер­шив­ся, тож са­ме час під­би­т­тя під­сум­ків, окре­сле­них, зокре­ма, визначенням осіб, які 2014-й про­ве­ли кра­ще за ін­ших. Хто во­ни? Ді­зна­є­тесь на­сту­пної п’ятни­ці!

Пер­ші ма­тчі 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів від­бу­ду­ться 17/18 та 25/26 лю­то­го, пов­тор­ні — 10/11 та 17/18 бе­ре­зня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.