ВО­РО­ТАР РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Як голосували -

ФА­ХІВ­ЦІ

Ба­ка­лов Ю. ко­го Дні­пра»): Бан­ду­ра

Ба­лан І. (по­мі­чник тре­не­ра «Іл­лі­чів­ця»): 1. Бой­ко, 2. П’ятов, 3. Шев­чен­ко

Бли­знюк І. (тре­нер «Пол­та­ви»): Шев­чен­ко, 2. Бой­ко, 3. П’ятов

Бу­зник А. (екс-тре­нер «Зір­ки»): П’ятов, 2. Бан­ду­ра, 3. Шев­чен­ко

Ва­щук В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): Шов­ков­ський, 2. Бой­ко, 3. П’ятов (екс-тре­нер «Чер­кась1. Шев­чен­ко, 2. Бой­ко, 3.

1.

1.

1.

Вен­глин­ський О-г (тре­нер ДЮСШ «Ди­на­мо»): 1. Шев­чен­ко, 2. П’ятов, 3. Бан­ду­ра

Вірт Ю. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лур­га» Д): 1. Бой­ко, 2. П’ятов, 3. Шев­чен­ко

Ге­цко І. (екс­перт): 1. П’ятов, 2. Шев­чен­ко, 3. Риб­ка

Глу­щен­ко А. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця»): 1. П’ятов, 2. Бой­ко, 3. Бе­зо­то­сний

Го­лу­бєв О. (спор­тив­ний ди­ре­ктор ПФЛ): 1. П’ятов, 2. Шов­ков­ський, 3. Бан­ду­ра

Го­ро­дов В. (тре­нер во­ро­та­рів «Дні­пра»): 1. Бой­ко, 2. П’ятов, 3. Шев­чен­ко

Ди­кий Є. (ке­рів­ник спор­тив­но­го де­пар­та­мен­ту УПЛ): 1. П’ятов, 2. Бой­ко, 3. Шов­ков­ський

Костишин Р. (тре­нер ама­тор­сько­го «Колоса», Ко­ва­лів­ка): 1. Шов­ков­ський, 2. Бой­ко, 3. П’ятов

Кривенко І. (агент ФІФА): Бой­ко, 3. Шов­ков­ський

Леонов І. (тре­нер Ака­де­мії «Ша­хта­ря»): 1. П’ятов, 2. Шев­чен­ко, 3. Бой­ко

Ма­зяр В. (тре­нер «Ста­лі» Д): ський, 2. Ко­валь, 3. П’ятов

1. П’ятов, 2.

1. Шов­ков-

Ма­ка­ров С. (пре­зи­дент П’ятов, 2. Бой­ко, 3. Го­ря­ї­нов

Ма­кси­мюк Р. (тре­нер ДЮСШ «Во­ли­ні»): 1. Бой­ко, 2. Шов­ков­ський, 3. Ка­ні­бо­ло­цький

Ми­хай­лен­ко Д. (тре­нер «Дні­пра» U19): 1. Бой­ко, 2. Шов­ков­ський, 3. П’ятов

Мо­роз Є. (ке­рів­ник від­ді­лу про­ве­де­н­ня зма­гань ПФЛ): 1. П’ятов, 2. Шов­ков­ський, 3. Бой­ко

На­гор­няк С. (тре­нер на­па­дни­ків «Дні­пра»): 1. Бой­ко, 2. Шов­ков­ський, 3. П’ятов

ПФЛ):

1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.