ЛЕ­ГІО­НЕР РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Як голосували -

ФА­ХІВ­ЦІ

Ба­ка­лов Ю. (екс-тре­нер «Чер­ка­сько­го Дні­пра»): 1. Хав’єр, 2. Адрі­а­но, 3. Балажиц

Ба­лан І. (по­мі­чник тре­не­ра «Іл­лі­чів­ця»): 1. Адрі­а­но, 2. Ві­да, 3. Тей­шей­ра

Бли­знюк І. (тре­нер «Пол­та­ви»): 1. Адрі­а­но, 2. Тей­шей­ра, 3. Ка­ли­нич

Бу­зник А. (екс-тре­нер «Зір­ки»): 1. Ср­на, 2. Хав’єр, 3. Ка­ли­нич

Ва­щук В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): Ср­на, 2. Тай­сон, 3. Хав’єр

Вен­глин­ський О-г (тре­нер ДЮСШ «Ди­на­мо»): 1. Адрі­а­но, 2. Хав’єр, 3. Ленс

Вірт Ю. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лур­га» Д): 1. Адрі­а­но, 2. Ср­на, 3. Хав’єр

Ге­цко І. (екс­перт): 1. Ср­на, 2. Адрі­а­но, 3. Хав’єр

Глу­щен­ко А. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця»): 1. Адрі­а­но, 2. Хав’єр, 3. Ср­на

Го­лу­бєв О. (спор­тив­ний ди­ре­ктор ПФЛ): 1. Ср­на, 2. Адрі­а­но, 3. Хав’єр

Го­ро­дов В. (тре­нер во­ро­та­рів пра»): 1. Ср­на, 2. Хав’єр, 3. Ві­да

Ди­кий Є. (ке­рів­ник спор­тив­но­го де­пар­та­мен­ту УПЛ): 1. Хав’єр, 2. Ленс, 3. Кан­ка­ва

Костишин Р. (тре­нер го «Колоса», Ко­ва­лів­ка): Хав’єр, 3. Ср­на

Кривенко І. (агент ФІФА): 2. Ленс, 3. Стрі­нич

1.

«Дні-

ама­тор­сько1. Кан­ка­ва, 2.

1. Тей­шей­ра,

Леонов І. (тре­нер Ака­де­мії «Ша­хта­ря»): 1. Тей­шей­ра, 2. Ко­ста, 3. Адрі­а­но

Ма­зяр В. (тре­нер «Ста­лі» Д): 1. Ср­на, 2. Ка­ли­нич, 3. Адрі­а­но

Ма­ка­ров С. (пре­зи­дент ПФЛ): 1. Адрі­а­но, 2. Тей­шей­ра, 3. Ві­да

Ма­кси­мюк Р. (тре­нер ДЮСШ «Во­ли­ні»): 1. Ко­ста, 2. Ср­на, 3. Кан­ка­ва

Ми­хай­лен­ко Д. (тре­нер «Дні­пра» U19): 1. Ср­на, 2. Кан­ка­ва, 3. Стрі­нич

Мо­роз Є. (ке­рів­ник від­ді­лу про­ве­де­н­ня зма­гань ПФЛ): 1. Адрі­а­но, 2. Ленс, 3. Ка­ли­нич

На­гор­няк С. (тре­нер на­па­дни­ків «Дні­пра»): 1. Тей­шей­ра, 2. Ка­ли­нич, 3. Ср­на

Орє­хов О. (екс-ар­бітр ФІФА): 1. Адрі­а­но, 2. Ср­на, 3. Ка­ли­нич

По­лу­нін А. (екс-гра­вець «Дні­пра»): Хав’єр, 2. Тей­шей­ра, 3. Ср­на

Ру­ден­ко В. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця» U19): 1. Ср­на, 2. Хав’єр, 3. Адрі­а­но

Свистун С. (тре­нер «Кременя»): 1. Ср­на, 2. Адрі­а­но, 3. Ка­ли­нич

Се­ме­нен­ко О. (ві­це-пре­зи­дент «Ди­на­мо»): 1. Ві­да, 2. Тей­шей­ра, 3. Хав’єр

Сте­цен­ко А. (ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Дні­пра»): 1. Ленс, 2. Ко­ста, 3. Адрі­а­но

Ступар М. (екс-ар­бітр ФІФА): 1. Ср­на, 2. Хав’єр, 3. Адрі­а­но

Тлу­мак А. (тре­нер «Кар­пат» U19): Адрі­а­но, 2. Хав’єр, 3. Ср­на

1.

1.

Фе­дор­чук О. (тре­нер «Ми­ко­ла­є­ва»): Адрі­а­но, 2. Тай­сон, 3. Бе­лан­да

Хлус В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): Адрі­а­но, 2. Ср­на, 3. Ка­ли­нич

Чи­жев­ський О. (тре­нер ДЮСШ «Кар­пат»): 1. Ка­ли­нич, 2. Адрі­а­но, 3. Ленс

Шаблій В. (агент ФІФА): 1. Ср­на, 2. Адрі­а­но, 3. Бе­лан­да

Шаран В. (тре­нер «Оле­ксан­дрії»): Адрі­а­но, 2. Ленс, 3. Ср­на

Шкапенко П. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): 1. Хав’єр, 2. Бе­лан­да, 3. Тай­сон

Шу­хов­цев І. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лі­ста»): 1. Ср­на, 2. Адрі­а­но, 3. Хав’єр

Явор­ський І. (екс-тре­нер «Ни­ви» Т): Ко­ста, 2. Ср­на, 3. Ленс

Ярем­чен­ко В. (екс-тре­нер «Ша­хта­ря»): 1. Ср­на, 2. Тей­шей­ра, 3. Хав’єр

ЖУР­НА­ЛІ­СТИ

1.

1.

1.

1.

Баняс В. («УФ»): Ві­да Бобир В. («УФ»): 1. Ср­на, 2. Ві­да, 3. Ленс Бондаренко С. («УФ»): 1. Адрі­а­но, 2. Ленс, 3. Тей­шей­ра

Бря­згу­нов Ю. («Мо­лодь Укра­ї­ни»): Ві­да, 2. Тей­шей­ра, 3. Тай­сон

Бу­га Б. («Фут­боль­ный клуб»): шей­ра, 2. Хав’єр, 3. Ср­на

Ва­лер­ко А. (football.ua): Ві­да, 3. Тай­сон

1. Ср­на, 2. Хав’єр, 3.

1.

1. Тей-

1. Ср­на, 2.

Вер­би­цький О. (sport.ua): 1. Адрі­а­но, 2. Ко­ста, 3. Бе­лан­да

Ви­гов­ський О. («Го­во­рить і по­ка­зує Укра­ї­на»): 1. Адрі­а­но, 2. Хав’єр, 3. Ві­да

Глу­хень­кий В. (XSPORT): 1. Адрі­а­но, 2. Хав’єр, 3. Ленс

Гна­тюк В. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 1. Ср­на, 2. Адрі­а­но, 3. Хав’єр

Горовенко В. (прес-ата­ше ПФЛ): Хав’єр, 2. Тай­сон, 3. Ленс

Гресь Є. («Ко­ман­да»): Адрі­а­но, 3. Хав’єр

Дов­гань К. (ua-football.com): Хав’єр, 2. Адрі­а­но, 3. Ср­на

Дойніков Д. (прес-ата­ше «Олім­пі­ка»): 1. Адрі­а­но, 2. Ср­на, 3. Хав’єр

Дуд­ка В. (sport.ua): 1. Ко­ста, 2. Ср­на, 3. Ленс

Зу­ба­рук О. («Екс­прес»): Адрі­а­но, 3. Ві­да

Іса­єв А. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): Хав’єр, 2. Ср­на, 3. Ленс

Ка­рель­ський Є. («Ки­їв­ський сник»): 1. Тей­шей­ра, 2. Адрі­а­но, Бі­кфал­ві

Кар­ман Ю. («Ко­ман­да»): 2. Ср­на, 3. Хав’єр

Ка­чу­рів­ський М. («Екс­прес»): Адрі­а­но, 2. Балажиц, 3. Ср­на

Кирієнко Р. («УФ»): 1. Хав’єр, 2. Тей­шей­ра, 3. Адрі­а­но

1. Ср­на,

1.

2.

1.

1. Хав’єр, 2.

1.

ві

3.

1. Адрі­а­но,

1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.