Ми­ко­ла ПАВЛОВ: «ПРО ДО­ЛЮ ФУТ­БО­ЛУ В НА­ШО­МУ МІ­СТІ НЕ ДУМАЄМО»

НА­СТАВ­НИК «ІЛ­ЛІ­ЧІВ­ЦЯ» — ПРО НИ­НІ­ШНЮ ТРА­ГЕ­ДІЮ В МА­РІ­У­ПО­ЛІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

— Ми­ко­ло Пе­тро­ви­чу, ви, без­умов­но, зна­є­те, що сьо­го­дні ( ін­терв’ю за­пи­са­но в п’ятни­цю. — В.Б.) ста­ло­ся…

— Так. Ми тут, у Ту­реч­чи­ні, не мо­же­мо ду­ма­ти ні про що ін­ше. Те­ле­фо­ну­є­мо, нам те­ле­фо­ну­ють, і день про­хо­дить.

— Сьо­го­дні го­ло­ва РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов ска­зав, що, за йо­го да­ни­ми, Ра­дбез РФ ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про на­ступ. Зокре­ма, на Ма­рі­у­поль…

— Якщо ви про до­лю фут­бо­лу в на­шо­му мі­сті, то про це ми не думаємо. А що­до за­яви — по­лі­ти­ки ба­га­то чо­го го­во­рять, спо­ді­ва­ю­ся, це не­прав­да.

Ми­ко­ла ПАВЛОВ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.