НА ЗА­ВА­ДІ СТА­ЛИ ГРО­ШІ?

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка -

Як ствер­джу­ють іта­лій­ські дже­ре­ла, Єв­ген Ко­но­плян­ка від­мо­вив­ся пе­ре­хо­ди­ти в «Ро­му» че­рез ду­же низь­ку зар­пла­тню — орі­єн­тов­но йо­му за­про­по­ну­ва­ли 400 ти­сяч єв­ро на рік, то­ді як у «Дні­прі» Єв­ген отри­мує май­же 1,5 млн єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.