Вір­ні Крем­лю.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Не пла­ну­ють ви­си­ла­ти ро­сій­ських ди­пло­ма­тів Ав­стрія, Пор­ту­га­лія, Кіпр, Гре­ція, Лю­ксем­бург, Маль­та, Сло­вач­чи­на та Сло­ве­нія. За сло­ва­ми кан­цле­ра та очіль­ни­ка МЗС Ав­стрії, їхня кра­ї­на «є ней­траль­ною і ба­чить се­бе в ро­лі бу­дів­ни­чо­го мо­стів між Схо­дом і За­хо­дом»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.