Ра­пто­ве по­те­плі­н­ня.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Са­у­дів­ський принц Му­хам­мад ібн Сал­ман асСа­уд за­явив, що Ізра­їль «має пра­во на вла­сну зем­лю», а кра­ї­ни мо­жуть ма­ти вза­є­мо­ви­гі­дне пар­тнер­ство. Та­кож він роз­гля­да­є­ться як по­тен­цій­ний со­ю­зник у про­ти­сто­ян­ні Іра­ну. Ра­ні­ше Са­у­дів­ська Ара­вія за­пе­ре­чу­ва­ла факт існу­ва­н­ня Ізра­ї­лю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.