Си­рій­ське де­жа­вю.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Як і рік то­му, пі­сля то­го як ре­жим Аса­да вко­тре за­сто­су­вав хі­мі­чну зброю, аме­ри­кан­ський пре­зи­дент мо­же зав­да­ти уда­ру у від­по­відь. На дум­ку ана­лі­ти­ків, у Трам­па є три ва­рі­ан­ти: обме­же­ний пре­вен­тив­ний удар по си­рій­ських ае­ро­дро­мах, на­да­н­ня біль­ше озбро­є­н­ня пов­стан­цям або се­рія мас­шта­бних атак

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.