Ки­тай­ське К й по­пе­ре­дже­н­ня.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Лі­дер КНР Сі Цзі­ньпін за­кли­кав пре­зи­ден­та Трам­па до діа­ло­гу за­мість та­ри­фно­го про­ти­сто­я­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, ми­сле­н­ня в сти­лі хо­ло­дної вій ни де­да­лі біль­ше за­ста­рі­ває, а вза­є­мо­ви­гі­дних ре­зуль­та­тів мо­жна до­сяг­ти, тіль­ки пра­цю­ю­чи ра­зом

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.