За­пи­тай у кан­ди­да­та

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

1. Як він збирається ви­ко­ну­ва­ти свої пе­ред­ви­бор­чі обі­цян­ки? 2. Про пла­ни всту­пу в ЄС і НАТО та подаль­ші від­но­си­ни з Росією. 3. Як по­вер­ну­ти Крим і Дон­бас? 4. Як ре­фор­му­ва­ти еко­но­мі­ку? 5. Як до­сяг­ти на­ціо­наль­но-куль­тур­ної кон­со­лі­да­ції?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.