Не на ча­сі.

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та США за­яви­ла, що хо­че зму­си­ти Кон­грес ска­су­ва­ти суб­си­дії, які за­про­ва­див ще Ба­рак Оба­ма в ме­жах йо­го еко­ло­гі­чних іні­ці­а­тив. Вони пе­ред­ба­ча­ють ком­пен­са­цію від $ 2,5 тис. до $ 7,5 тис. для по­ку­пців еле­ктро­ка­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.