По­ча­ло­ся.

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Аме­ри­кан­ська авіа­ком­па­нія Delta Air пер­шою в США від­кри­ла пов­ні­стю біо­ме­три­чні тер­мі­на­ли. Ре­є­стра­ція на рейс і до­пуск у зону ви­льо­ту здій­сню­ю­ться за до­по­мо­гою роз­пі­зна­ва­н­ня облич­чя без уве­де­н­ня па­спорт­них даних. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків ком­па­нії, це має під­ви­щи­ти без­пе­ку по­льо­тів і спро­сти­ти про­це­ду­ру для па­са­жи­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.