Яким ви ба­чи­те Дон­бас че­рез п’ять ро­ків?

Про вла­сне ро­зу­мі­н­ня про­це­сів, які бу­дуть від­чу­тни­ми на До­неч­чи­ні та Лу­ган­щи­ні че­рез п’ять ро­ків, Ти­жню роз­по­ві­ли гро­мад­ські акти­ві­сти, під­при­єм­ці, во­лон­те­ри, куль­тур­ні ді­я­чі

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА - Єли­за­ве­та Гон­ча­ро­ва

Що ду­ма­ють про май­бу­т­тя ре­гіо­ну гро­мад­ські акти­ві­сти, під­при­єм­ці, во­лон­те­ри, куль­тур­ні ді­я­чі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.